Selecteer een pagina

Frequently Asked Questions

Wat kunnen Proalytics gebruikers doen met hun data

Proalytics telt bezoekers (mensen en objecten) en genereert geconsolideerde gegevens waarmee bedrijven relevante ‘data-driven’ beslissingen kunnen nemen terwijl de privacy van hun bezoekers volledig gewaarborgd blijft. Proalytics geeft bijvoorbeeld inzicht in verblijfsduur, aantallen bezoekers, spitsuren en wachttijden.

Bezoekers worden geinformeerd over wachttijden en de beste tijd om uw locatie te bezoeken door middel van een geintegreerde web-widget op uw website of via een directe website URL zodat u uw service naar uw bezoekers verbeterd wat hun bezoek zo plezierig en efficient mogelijk maakt.

Hoe worden mensen en objecten geteld?

De Proalytics Smarthost ontvangt data van het detectie apparaat zoals een antenne of camera en anonimiseert deze persoonlijke informatie direct. Nadat de geanonimiseerde data naar de Proalytics Cloud is gestuurd, wordt de ontvangen ‘ruwe’ data direct gewist. Proalytics bewaard nergens persoonlijke gegevens!

De Proalytics Cloud verwerkt de geanonimiseerde gegevens met behulp van AI op basis van diverse parameters en instellingen en telt zo o.a. het aantal bezoekers. Vervolgens worden de gegevens gesorteerd en geconsolideerd waarna deze gegevens via het Proalytics Dashboard of de web-interfaces weergegeven kunnen worden.

Personen en objecten worden dus enkel geteld en nooit gevolgd! (Zie ook de FAQ “Wat is het verschil tussen wifi-tracking en wifi-counting”)

Wat is het verschil tussen wifi-tracking en wifi-counting

Wifi-tracking volgt personen door een specifieke ruimte gedurende een bepaalde tijd. Wifi-counting wordt enkel gebruikt om het aantal personen of objecten binnen een specifieke ruimte te tellen. Met wifi-counting worden bezoekers dus geteld en niet gevolgd!

Wat is AVG / GDPR / PIPEDA?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert en voorschrijft. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

AVG is the Nederlands vertaling van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

PIPEDA is de “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” en kan gezien worden als de Canadese AVG regeling. 

De AVG definieert een gegevensverwerker als een ‘natuurlijke of juridische’ entiteit. PIPEDA maakt geen onderscheid tussen gegevensbeheerders en gegevensverwerkers. PIPEDA is van toepassing op alle organisaties die persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of openbaar maken in het kader van commerciële activiteiten, en op bepaalde persoonlijke informatie van werknemers.

Waarom voldoet Proalytics aan AVG / GDPR / PIPEDA?

Informatie wordt als anoniem gezien als er geen enkele relatie meer is met een naturlijk persoon of persoonlijke gegevens. Nadat de ontvangen gegevens door de Proalytics Smarthost worden geanonimiseerd en vervolgens verwijderd, is het mathematisch onmogelijk de oorspronkelijke persoonlijke gegevens terug te krijgen. Geanonimiseerde  gegevens (zoals Blake3 hashing met Salt) worden dan ook niet meer als persoonlijke gegevens beschouwd.

Proalytics anonimiseert de gegevens zoals in ISO standard 29100:2011 beschreven wordt en het is daarom mathematisch onmogelijk om de geanonimiseerde (hashed) gegevens in de Proalytics Cloud Database te ‘decrypten’. Hierdoor voldoet Proalytics volledig aan  GDPR / PIPEDA / AVG.

Hoe werkt anonimisering van gegevens?

Pseudonimisatie’ van gegevens (Zie artikel (5) GDPR) betekend dat informatie die terug te leiden is naar een natuurlijk persoon of persoonsgegevens wordt vervangen met een pseudoniem, oftewel vervangen met gegevens waardoor de gegevens niet meer te herlijden zijn naar een natuurlijk persoon of persoonlijke gegevens.

Data anonimisatie is het proces waarbij gegevens onomkeerbaar gecodeerd (gehashed) worden waarna de gegevens nooit meer terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon of persoonlijke gegevens.

Proalytics gebruik anonimisatie omdat:

 1. Het onomkeerbaar is
 2. Het onmogelijk is om geanonimiseerde gegevens te herleiden naar een natuurlijk persoon of persoonlijke gegevens.

Het verschil tussen het pseudonimiseren van gegevens en het anonimiseren van gegevens is dat bij anonimiseren de oorspronkelijke gegevens direct na anonimiseren verwijderd worden.

Een Proalytics Smarthost ontvangt gegevens van een detectie apparaat zoals een MAC adres of nummerbord. Deze gegevens worden vervolgens in stukken gesplitst waarna een dagelijks veranderende ‘SALT’ tussen deze delen van de oorspronkelijke gegevens gezet wordt. Een deel van deze gegevens wordt afgeknipt waarna de de gegevens met behulp van BLAKE3 gehasht worden zodat het onmogelijk is om de oorspronkelijk gegevens terug te kunnen halen.

Enkel geanonimiseerde gegevens worden door de Proalytics Smarthosts naar de Proalytics Cloud gestuurd waardoor er geen persoonlijke gegevens binnen Proalytics gewaard worden of te vinden zijn.

Vraag onze anonimisatie whitepaper voor meer informatie over de anonimiseringsmethode van Proalytics.

Wat is een MAC adres?

Elk apparaat dat met het internet verbonden is, heeft zijn eigen MAC-adres. Een MAC-adres (afkorting van “media access control”) is een reeks cijfers en letters die een apparaat identificeren. Elke netwerkkaart of apparaat dat met internet verbonden kan worden, krijgt vanuit de fabriek een uniek MAC-adres toegewezen.

Wanneer een apparaat een Proalytics Smarthost detecteert, stuurt het zijn MAC-adres door om zichzelf kenbaar te maken waarna deze gegevens verwerkt en geanonimiseerd worden door de Proalytics Smarthost. 

Welke detectie mogelijkheden heeft een Proalytics Smarthost?

Een Proalytics Smarthost verzamelt en anonimiseerd gegevens die ontvangen worden door een detectie apparaat. Dit detectie aparaat kan een (gerichte) wifi-antenne zijn, een (infrarood) camera of een dichtheidsmeter.

Kan een Proalytics Smarthost andere elektrische apparaten of netwerken beïnvloeden?

De Proalytics detectie apparaten ontvangen enkel signalen en zenden geen signalen uit. Daarom intefereert Proalytics niet met andere apparaten en systemen.

Kan Proalytics gebruikt worden in extreme klimaten?

De door Proalytics ontworpen en geproduceerde Smarthosts gebruiken de beste hardware componenten omdat ze in weer en wind moeten functioneren. Wanneer noodzakelijk worden Proalytics Smarthosts uitgerust met koel- of verwarmings elementen om probleemloos gebruik te kunnen garanderen in elke weersituatie. Verder bevat een Proalytics Smarthost een automatisch storing detectie systeem.

Waarom zou ik voor Proalytics kiezen?

Er zijn meerdere oplossingen beschikbaar om het aantal bezoekers, drukte en  verblijfsduur van bezoekers te bepalen. Proalytics beschikt echter over een aantal specifieke functies waardoor wij van mening zijn dat Proalytics het beste systeem is!

 • State-of-the-Art software waarin de meest moderne technieken gebruikt worden
 • Moderne en gevanceerde AI routines zorgen ervoor dat gegevens zoals verblijfsduur, bezoekersaantallen, wachtrijen en spituren robuust, betrouwbaar en volledig bepaald worden.
 • Uitgebreide en geavanceerde grafieken en overizichten via web-widgets en persoonlijke webpagina
 • Mogelijkheden om gegevens van andere systemen in het Proalytics Dashboard te integreren
 • Proalytics Smarthosts zijn door onszelf ontworpen en geproduceerd waarbij enkel de beste componenten gebruikt zijn.
 • Proalytics Smarthosts hebben zelf-herstelende vermogen betreffende haperingen in verbindingen en hard/software problemen.
 • Geintegreerde koeling of verwarming elementen in de Proalytics Smarthosts
 • Complete controle met betrekking tot het anonimiseren van gegevens door de Proalytics Smarthost waardoor 100% compatibiliteit met GDPR/AVG/PIPEDA gegarandeerd is
 • Schaalbare oplossing voor al uw locaties, geconsolideerd binnen 1 dashboard
 • Gebruikers hebben complete ‘data-ownership’ en toegang tot hun geanonimiseerde  gegevens via de Proalytics REST API

Als u andere vragen heeft, neem dan contact met ons op via info@proalytics.io